Kvantenøkkeldistribusjon (QKD)

/quantum-key-distribution-qkd)/

Kvantenøkkeldistribusjon (QKD) er en sikker kommunikasjonsmetode som implementerer en kryptografisk protokoll som involverer komponenter av kvantemekanikk. Den gjør det mulig for to parter å produsere en delt tilfeldig hemmelig nøkkel som bare er kjent for dem, som deretter kan brukes til å kryptere og dekryptere meldinger.Det kalles ofte feilaktig kvantekryptografi, da det er det mest kjente eksemplet på en kvantekryptografisk oppgave.
Selv om de er kommersielt tilgjengelige i mange år, fortsetter fremskritt med å gjøre disse systemene mer kompakte, billigere og i stand til å operere over lengre avstander.Disse er alle kritiske for myndighetenes og industriens bruk av disse teknologiene.Integreringen av disse QKD-systemene i den eksisterende nettverksinfrastrukturen er den nåværende utfordringen, og tverrfaglige team av produsenter av telekommunikasjonsutstyr, leverandører av kritisk infrastruktur, nettverksoperatører, leverandører av QKD-utstyr, fagfolk innen digital sikkerhet og forskere, jobber med dette.
QKD gir en måte å distribuere og dele hemmelige nøkler som er nødvendige for kryptografiske protokoller.Viktigheten her er å sikre at de forblir private, dvs. mellom de kommuniserende partene.For å gjøre dette, stoler vi på det som en gang ble sett på som problemet med kvantesystemer;hvis du "ser" på dem, eller forstyrrer dem på noen måte, "bryter" du kvantekarakteristikkene.